Funcionament dels governs locals i impacte econòmic de la nova llei (III)

Article aparegut al número 26 de la revista Activitat Parlamentària

El projecte de llei de governs locals també reforça l’estatut del representant local i li reconeix el dret a la retribució.

S’estableix que la Llei de pressupostos fixarà anualment els límits màxims per percebre, d’acord amb el tipus d’ens local, la població, la capacitat financera i les tasques i funcions assignades en cada cas. Es regulen els sous dels alcaldes amb un doble objectiu: d’una banda, es pretén protegir els electes normalitzant el fet que qui es dedica a aquesta tasca ha de poder percebre una retribució econòmica. D’altra banda, els ciutadans ens demanen, cada cop més, més transparència, per això la regulació dóna llum als imports que poden percebre tots els alcaldes i per quins conceptes, per tal d’evitar la sensació que les percepcions econòmiques dels representants públics poden ser il∙limitades o no subjectes a cap control. A més, la limitació del conjunt de retribucions i drets d’assistència, en còmput global, a un percentatge màxim sobre els ingressos ordinaris del pressupost, comportarà que els acords municipals sobre retribucions s’ajustin a un principi elemental de sostenibilitat financera.

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Pel que fa a la transparència, el text estableix que els municipis i entitats municipals descentralitzades de més de 5.000 habitants, les comarques i els consells de vegueria han de disposar d’un portal de la transparència, que s’ha de configurar per tal de permetre una consulta àgil i ràpida dels ciutadans. Aquests portals s’hauran d’integrar en el Portal de la transparència de la Generalitat d’acord amb els criteris de coordinació establerts per decret. Es garanteix, així, el dret d’accés a la informació pública dels ens locals i aquests han d’ajustar la seva actuació al principi de bon govern, en els termes bàsics previstos a la Llei. Igualment, es reconeix el dret d’iniciativa per presentar propostes per part dels ciutadans, i els municipis i les entitats municipals descentralitzades de més de 5.000 habitants hauran de disposar d’un reglament de participació ciutadana.

L’IMPACTE ECONÒMIC DE LA NOVA LLEI

L’entrada en vigor de la Llei de governs locals iniciarà un estalvi econòmic en tot el món local, que s’anirà consolidant en els mesos posteriors, ja que la normativa que es dicti per desplegar‐la provocarà la materialització de l’impacte econòmic i serà aleshores quan s’evidenciaran concretament els importants beneficis que se’n derivaran. Hi ha uns articles i unes disposicions a la Llei de governs locals que constitueixen les bases de les quals depenen els beneficis de l’impacte econòmic de la norma. En concret, es refereix als articles 54 (gestió mancomunada dels serveis municipals quan no s’assoleixin estàndards de qualitat), 55 (gestió dels serveis municipals de municipis i EMD menors de 1.000 habitants per part de la comarca) i 57 (supressió dels consellers comarcals), i a les disposicions addicional primera i amb més impacte econòmic (mesures de redimensionament del sector públic local) i transitòries primera (modificacions comarcals derivades de l’existència de l’Àrea Metropolitana), tercera (extinció i liquidació de les comunitats de municipis) i setena (dissolució de consorcis), principalment.

Les dades resultants es mouen dins d’una forquilla en la mesura que hi conflueixen una pluralitat d’ens locals que abracen naturaleses, funcionalitats i dimensions diferents. Per tant, hi haurà una pluralitat d’escenaris que el desenvolupament de la Llei de governs locals ha d’acabar de definir, ja que aquesta és una llei de bases del règim local català, de desenvolupament de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. En qualsevol cas, la memòria de l’impacte econòmic de la norma estableix un possible estalvi de fins a 1.000 milions d’euros en una legislatura, quan la norma s’apliqui íntegrament.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s