El projecte de llei de governs locals de Catalunya. Els antecedents (I)

Aquesta i les properes entrades del bloc les destinaré a compartir amb vosaltres els continguts del projecte de llei de governs locals, a través d’un article que surt publicat al darrer número de la revista Activitat Parlamentària, i en el qual he procurat desglossar les claus d’aquest text d’una manera didàctica i entenedora. 

La reforma del règim local a Catalunya ha estat durant molts anys una demanda del sector municipalista. Amb l’aprovació de l’Estatut de 2006, la reforma va esdevenir imprescindible, atès que calia desenvolupar‐lo en l’àmbit del règim local. Així, a l’inici de la IX legislatura, el Govern va prendre el compromís de desenvolupar aquesta reforma i presentar un text articulat. La convocatòria anticipada d’eleccions va alterar el calendari previst en un principi, però l’inici de la nova legislatura va permetre reprendre el cronograma i que el Govern de la Generalitat de Catalunya aprovés finalment aquest Projecte de llei el passat mes de juliol de 2013.

Els anteriors governs havien estat treballant també en aquest tema, i fins i tot disposàvem de propostes articulades de reforma, que, en molts aspectes ens eren útils, però no suficients. Calia que la reforma actual tingués molt en compte tres aspectes:

‐ D’una banda, aquesta havia de ser una de les primeres lleis de desenvolupament de l’Estatut. Una llei d’estat que establís les bases del règim local a Catalunya i les interrelacions entre les diferents administracions. I, atès que la competència exclusiva en matèria de règim local és de Catalunya, també calia, amb la reforma, blindar aquesta competència per tal d’evitar temptacions d’invasions competencials, i, en el cas que es produïssin, plantejar instruments perquè fossin superades.

‐ D’altra banda, el context econòmic i social, i la voluntat d’optimitzar els recursos i alhora ser altament competitius, obligava a simplificar les estructures administratives, eliminar les duplicitats d’actuació, així com a assegurar l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera, per la qual cosa la reforma també havia d’incloure elements que garantissin tots aquests aspectes.

‐ Finalment, atesa la singularitat dels nostres pobles i ciutats, i la diversitat del nostre territori, calia introduir en el règim local català nous elements per tal de garantir que les activitats i els serveis públics es poguessin prestar a la ciutadania amb la mateixa qualitat, independentment de la grandària del municipi des d’on es gestionessin i fos quin fos el territori on es visqués. Esdevenia necessària la introducció de fórmules de control de qualitat dels serveis prestats pels municipis, fórmules, d’altra banda, altament esteses i inqüestionables en l’àmbit privat.

-Pel que fa al text articulat, calia decidir si s’apostava per un text extens, que recollís tots els aspectes que afecten i defineixen el món local, fins i tot aquells que ja estan regulats en altres textos, o si, per contra, s’optava per un text compacte, que només concentrés tots els aspectes més bàsics i els canvis o modificacions normatives, així com les noves regulacions.

Finalment, es va escollir la segona opció, ja que es va considerar més adequat recollir, en un futur text refós, tota la normativa local un cop finalitzés la reforma integral del món local, que quedarà completada amb la necessària llei de finances locals i la convenient llei de simplificació local (avui ambdues ja en procés d’elaboració de l’avantprojecte).

-Per a l’elaboració del text, es va partir dels treballs previs existents al Departament, de nombroses entrevistes amb diferents actors locals, i de les conclusions que el comitè d’experts va consensuar després de diverses sessions de treball. En aquestes sessions del comitè d’experts es tractaven diversos aspectes que la reforma havia d’incloure, i en quin sentit la reforma els havia d’afrontar. Això va culminar amb un document de síntesi que recollia un seguit de conclusions, i que va servir de document base per elaborar un text articulat. L’Avantprojecte fou sotmès a exposició pública i va rebre 35 escrits amb 275 al∙legacions, moltes de les quals varen contribuir a millorar el text, que finalment va obtenir l’informe favorable de la Comissió de Govern Local de 15 de juliol de 2013, i va ser aprovat per Acord del Govern de 30 de juliol de 2013.

Així, sense cap mena de dubte, es pot afirmar que aquest Projecte de llei parteix d’un profund estudi de les necessitats del món local, d’un llarg procés de consulta i entrevistes amb diferents actors locals, i d’un necessari consens polític i territorial.

Fragment de l’article aparegut al número 26 de la revista Activitat Parlamentària

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s